Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scutage
scutage
['skju:tidʒ]
danh từ
(sử học) tiền triều cống


/'skju:tidʤ/

danh từ
(sử học) tiền triều cống

Related search result for "scutage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.