Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stake

stake
[steik]
danh từ
cọc
(the stake) (sử học) cọc trói người để thiêu sống
to be condemned to the stake
bị kết án thiêu sống
đe nhỏ (của thợ thiếc)
tiền đặt cược (vào biến cố)
(số nhiều) cuộc đua có đánh cược; tiền đánh cược; tiền thưởng, tiền được cược (trong cuộc đua ngựa..)
to play for high stakes
đánh cược to
nguyên tắc (đang đấu tranh để thực hiện)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền đóng góp, tiền dấn vốn (vào một công cuộc kinh doanh)
at stake
thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ
have a stake in the country
có quyền lợi nông thôn
put up stakes
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ kinh doanh
go to the stake over something
khư khư; bám giữ (một ý kiến, nguyên tắc..)
ngoại động từ
đóng cọc; đỡ bằng cọc
(+ off, out) khoanh cọc (quanh một miếng đất để nhận phần)
buộc vào cọc
((thường) + on) đặt cược, cá cược
to stake great sums of money on
đánh cược to vào
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) góp vốn, dấn vốn; giúp đỡ(lý thuyết trò chơi) tiền đặt cọc

/steik/

danh từ
cộc, cọc
cọc trói; để thiếu sống; sự bị thiêu sống
to be condemned to the stake bị kết an thiêu sống
đe nhỏ (của thợ thiếc)
(số nhiều) cuộc thi có đánh cược; tiền đánh cược; tiền được cược
to play for high stakes đánh cược to
nguyên tắc (đang đấu tranh để thực hiện)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền đóng góp, tiền dấn vốn (vào một công cuộc kinh doanh) !to be at stake
đang lâm nguy, đang bị đe doạ !to have a stake in the country
có quyền lợi nông thôn !to put up stakes
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ kinh doanh

ngoại động từ
đóng cọc; đỡ bằng cọc
( off, out) khoanh cọc (quanh một miếng đất để nhận phần)
buộc vào cọc
((thường) on) đặt cược
to stake great sums of money on đánh cược to vào
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) góp vốn, dấn vốn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.