Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
senselessness
senselessness
['senslisnis]
danh từ
tình trạng không có cảm giác, sự bất tỉnh
sự vô nghĩa
sự điên rồ, sự ngu dại


/'senslisnis/

danh từ
sự không có cảm giác, sự bất tỉnh
sự vô nghĩa
sự điên rồ, sự ngu dại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "senselessness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.