Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slap

slap
[slæp]
danh từ
(âm thanh của một) cú đánh bằng lòng bàn tay hoặc cái gì bẹt; cái tát; cái vỗ; cái đập
I heard a loud slap behind me
Tôi nghe một tiếng vỗ rất to đằng sau tôi
to give somebody a slap on the back
phát vào lưng ai
a slap in the face
sự sỉ nhục; sự lăng mạ
slap and tickle
(thông tục) (đùa cợt) hú hí (những cử chỉ âu yếm, hôn hít.. của những người đang yêu nhau)
a bit of slap and tickle on the sofa
ôm ấp hú hí nhau một chút trên ghế xô pha
ngoại động từ
đánh bằng bàn tay hoặc bằng cái gì bẹt; tát; vỗ; phát
to slap somebody's face; to slap somebody on the face
tát/tạt tai ai
people slapped me on the back after the fight
nhiều người phát vào lưng tôi sau trận đấu (để khen ngợi tôi)
đặt (cái gì) vào đâu đó với một tiếng vỗ, tiếng đập
slapped the money on the counter
đập tiền lên quầy
to slap some paint onto a wall
đập vôi lên tường
he slapped the book down on the table
nó đập mạnh cuốn sách lên bàn
to slap somebody down
(thông tục) chặn lời ai đang nói; ngắt lời
to slap something on something
(thông tục) cộng (thêm một số tiền) vào giá của cái gì
phó từ (như) slap-bang
(thông tục) thẳng, trực tiếp
to run slap into someone
đâm thẳng vào ai
(thông tục) đúng, chính xác
to hit someone slap in the eyes
đánh trúng vào mắt ai
she stood slap in the middle of the path, so I couldn't get past
cô ta đứng ngay giữa đường đi, nên tôi không thể đi qua được


/slæp/

danh từ
cái vỗ, cái đập (bằng bàn tay)
a slap on the shoulder cái vỗ vai
a slap in the face cái vả vào mặt, (bóng) các đập vào mặt; sự lăng mạ; điều sỉ nhục

ngoại động từ
vỗ, phát, vả !to slap down
phê bình, quở trách

phó từ
bất thình lình; trúng
to hit someone slap in the eyes đánh trúng vào mắt ai
to run slap into someone đâm sầm vào ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.