Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steamer

steamer
['sti:mə]
danh từ
tàu chạy bằng hơi nước
chõ, nồi hấp, nồi đun hơi


/'sti:mə/

danh từ
tàu chạy bằng hơi nước
nồi đun hơi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "steamer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.