Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suck-in


/'sʌkin/

danh từ
(từ lóng) sự vỡ mộng, sự thất vọng

Related search result for "suck-in"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.