Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweetness
sweetness
['swi:tnis]
danh từ
tính chất ngọt; tính chất ngọt ngào
tính dịu dàng, tính dễ thương; vẻ có duyên, vẻ đáng yêu
all sweetness and light
sự phô bày tính hoà nhã và biết điều


/'swi:tnis/

danh từ
tính chất ngọt, tính chất ngọt ngào
tính chất tươi mát
tính dịu dàng, tính dễ thương; vẻ có duyên, vẻ đáng yêu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sweetness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.