Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swing shift
swing+shift
['swiη'∫ift]
danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) ca đêm (từ 4 giờ chiều đến nửa đêm..)


/'swiɳ'ʃift/

danh từ
(thông tục) ca hai (ở nhà máy)

Related search result for "swing shift"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.