Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrill

thrill
[θril]
danh từ
sự run lên, sự rùng mình; sự chấn động tinh thần (do kinh sợ..)
a thrill of terror
sự rùng mình khiếp sợ
sự chiêm nghiệm gây ra cảm giác đó
the thrill of a lifetime
việc xúc động của cả một đời
(y học) sự run; tiếng run (của tim, phổi)
(từ lóng) câu chuyện cảm động; câu chuyện giật gân, câu chuyện ly kỳ
(the) thrills and spills
sự thích thú kích động do việc tham gia hoặc xem các môn thể thao nguy hiểm hoặc các trò nguy hiểm gây ra
ngoại động từ
làm rùng mình, làm run lên
làm cảm động, làm xúc động, làm hồi hộp
to be thrilled with joy
sướng run lên
the match thrills the crowd
cuộc đấu làm cho đám đông rất hồi hộp
nội động từ
rùng mình, run lên
gây hồi hộp, ly kỳ
to thrill with delight
sướng run lên, sướng rộn ràng
cảm thấy xúc động, cảm động, hồi hộp
how that violin thrills!
tiếng viôlông ấy mới rung cảm làm sao!
rung lên, ngân lên
the orator's voice thrilled through the crowd
giọng nói của diễn giả run lên qua đám đông
(be) thrilled to bits
(thông tục) hết sức hài lòng


/θril/

danh từ
sự run lên, sự rộn lên, sự rộn ràng (vì sung sướng); sự rùng mình (kinh sợ)
a thrill of joy sự vui sướng rộn ràng
a thrill of terror sự rùng mình khiếp sợ
(y học) sự run; tiếng run (của tim, phổi)
(từ lóng) câu chuyện cảm động; câu chuyện giật gân, câu chuyện ly kỳ

ngoại động từ
làm rùng mình, làm run lên; làm rộn ràng, làm xúc động, làm hồi hộp
to be thrilled with joy sướng run lên
the match thrills the crowd cuộc đấu làm cho đám đông rất hồi hộp

nội động từ
rùng mình, run lên; rộn ràng, hồi hộp
to thrill with delight sướng run lên, sướng rộn ràng
rung lên, ngân lên
the orator's voice thrilled through the crowsd giọng nói của diễn giả rung lên qua đám đông
rung cảm, rung động
how that violin thrills! tiếng viôlông ấy mới rung cảm làm sao!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thrill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.