Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbrace
unbrace
[,ʌn'breis]
ngoại động từ
cởi, mở, tháo (nút); (nghĩa bóng) làm cho bớt căng, làm dịu lại
làm yếu đi


/'ʌn'breis/

ngoại động từ
cởi, mở, tháo, làm cho bớt căng, thả ra
làm yếu đi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unbrace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.