Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unknot
unknot
[ʌn'nɔt]
ngoại động từ
mở nút, gỡ mối, tháo ra


/'ʌn'nɔt/

ngoại động từ
mở nút, gỡ mối, tháo ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unknot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.