Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vaulted
vaulted
['vɔ:ltid]
tính từ
có một vòm, có nhiều vòm; xây thành hình vòm; uốn vòm, khom
a vaulted roof
một mái nhà xây vòm


/'vɔ:ltid/

tính từ
uốn vòm, khom

Related search result for "vaulted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.