Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vendor

vendor
['vendɔ:]
danh từ
(nhất là trong từ ghép) người bán dạo (bán thực phẩm hoặc các thứ lặt vặt khác ở quầy ngoài trời) (như) vender
street vendors
người bán dạo trên đường phố
news vendors
người bán báo dạo
(pháp lý) bên nhà; người bán nhà, người bán tài sản khác
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bán hàng tự động (những thứ lặt vặt; thuốc lá, đồ uống, bánh kẹo..) (như) vending machine


/'vendɔ:/

danh từ
(như) vender
(pháp lý) người bán nhà đất
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) vending_machine

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vendor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.