Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorbable
absorbable
[əb'sɔ:bəbl]
tính từ
có thể nuốt được; có thể bị hút
có thể hút thu được; có thể bị hút thu


/əb'sɔ:bəbl/

tính từ
có thể nuốt được; có thể bị hút
có thể hút thu được; có thể bị hút thu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "absorbable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.