Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arouse
arouse
[ə'rauz]
ngoại động từ
đánh thức
khuấy động, gợi
to arouse hatred
gợi lòng căm thù


/ə'rauz/

ngoại động từ
đánh thức
khuấy động, gợi
to arouse harred gợi lòng căm thù
(nghĩa bóng) thức tỉnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "arouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.