Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baffy
baffy
['bæfi]
danh từ
(thể dục,thể thao) gậy đánh gôn


/'bæfi/

danh từ
(thể dục,thể thao) gậy đánh gôn

Related search result for "baffy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.