Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
babe
babe
[beib]
danh từ
(thơ ca) trẻ sơ sinh,
người khờ dại, người ngây thơ, người không có kinh nghiệm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cô gái xinh xinh
babes and sucklings
những người mới ra đời, những người mới vào nghề hoàn toàn chưa có kinh nghiệm
babes in the wood
những người khờ dại, những người cả tin
out of the mouths of babes and sucklings
lời nói của trẻ con bao giờ cũng chân thật

[babe]
saying && slang
darling, honey, girlfriend
"Hi, babe. Want to sit with me?" "Sure, honey. I'd love to."


/beib/

danh từ
(thơ ca) trẻ sơ sinh,
người khờ dại, người ngây thơ, người không có kinh nghiệm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cô gái xinh xinh !babes and sucklings
những người mới ra đời, những người mới vào nghề hoàn toàn chưa có kinh nghiệm !babes in the wood
những người khờ dại, những người cả tin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "babe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.