Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bawbee
bawbee
[bɔ:'bi:]
danh từ
(Ê-cốt) đồng trinh


/bɔ:'bi:/

danh từ
(Ê-cốt) đồng trinh

Related search result for "bawbee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.