Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheap

cheap
[t∫i:p]
tính từ
giá thấp; ít tốn tiền; rẻ
cheap seats
chỗ ngồi rẻ tiền
cheap music
âm nhạc rẻ tiền
a cheap jest
trò đùa rẻ tiền
cheap flattery
lời nịnh bợ rẻ tiền
cheap trip
cuộc đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
cheap tripper
người đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
cauliflowers are very cheap at the moment
dạo này hoa lơ rẻ lắm
lấy giá thấp
a cheap hairdresser's, restaurant
cửa hàng cắt tóc; tiệm ăn rẻ
không đáng kính trọng; đáng khinh; ti tiện
that was a cheap trick to play on her
đó là trò chơi khăm ti tiện nhằm vào cô ấy
a cheap crook
kẻ lừa đảo đê tiện
cheapest is the dearest
(tục ngữ) của rẻ là của ôi
to feel cheap
(từ lóng) cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội
his treatment of her made her feel cheap
cách cư xử của hắn đối cô ta khiến cô ta cảm thấy khó chịu
as cheap/common as dirt
xem dirt
to hold someone cheap
khinh ai, coi thường ai
to make oneself cheap
ăn ở không ra gì để cho người ta khinh
on the cheap
với giá rẻ hơn giá thông thường
to buy, sell, get something on the cheap
mua, bán, sắm cái gì với giá rẻ
phó từ
với giá rẻ
to get (buy) something cheap
mua vật gì rẻ
to go cheap
được đem bán với giá rẻ; được đem bán hạ giá

[cheap]
saying && slang
unwilling to spend money, not generous, tight
They refuse to buy the boy a decent suit. They're too cheap.


/tʃi:p/

tính từ
rẻ, rẻ tiền; đi tàu xe hạng ít tiền
cheap seats chỗ ngồi rẻ tiền
cheap music âm nhạc rẻ tiền
a cheap jest trò đùa rẻ tiền
cheap trip cuộc đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
cheap tripper người đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
ít giá trị, xấu
hời hợt không thành thật
cheap flattery sự tâng bốc không thành thật !cheapest is the dearest
(tục ngữ) của rẻ là của ôi !to feel cheap
(từ lóng) thấy khó chịu, thấy khó ở !to hold someone cheap
khinh ai, coi thường ai !to make oneself cheap
ăn ở không ra gì để cho người ta khinh

phó từ
rẻ, rẻ mạt; hạ, hạ giá
to get (buy) something cheap mua vật gì rẻ
to sell something cheap bán vật gì rẻ

danh từ
on the cheap rẻ, rẻ tiền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cheap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.