Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sleazy
sleazy
['sli:zi]
tính từ
mỏng (vải)
(thông tục) nhếch nhác, nhớp nhúa; bẩn thỉu và không đứng đắn (nhất là về một nơi)


/'sli:zi/

tính từ
mỏng (vải)
(thông tục) nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sleazy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.