Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chellean
chellean
['∫eliən]
tính từ
(địa lý,địa chất) thuộc thời kỳ selơ (kỷ thứ tư)


/'ʃeliən/

tính từ
(địa lý,địa chất) thuộc thời kỳ selơ (kỷ thứ tư)

Related search result for "chellean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.