Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dorp
dorp
[dɔ:p]
danh từ
làng Nam phi


/dɔ:p/

danh từ
làng Nam phi

Related search result for "dorp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.