Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drail
drail
[dreil]
danh từ
dây câu ngầm (câu dưới đáy sông)


/dreil/

danh từ
dây câu ngầm (câu dưới đáy sông)

Related search result for "drail"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.