Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ducky
ducky
['dʌki]
tính từ
xinh xắn, kháu khỉnh
tốt đẹp
danh từ
em yêu quý; con yêu quý


/'dʌki/

tính từ
xinh xẻo, kháu, kháu khỉnh
tốt, hay hay

danh từ
em yêu quý; con yêu quý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ducky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.