Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fordid
fordid
Xem fordo


/fɔ:'du:/

ngoại động từ fordid, fordone
(từ cổ,nghĩa cổ) tàn phá, phá huỷ
giết, khử

Related search result for "fordid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.