Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ford
ford
[fɔ:d]
danh từ
chỗ cạn (có thể lội qua được ở sông, suối...)
ngoại động từ
lội qua (khúc sông cạn)
nội động từ
lội qua sông qua suối


/fɔ:d/

danh từ
chỗ cạn (có thể lội qua được ở sông, suối...)

ngoại động từ
lội qua (khúc sông cạn)

nội động từ
lội qua sông qua suối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ford"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.