Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fuddle
fuddle
['fʌdl]
danh từ
sự quá chén, sự say rượu
to be on the fuddle
say
sự hoang mang, sự bối rối
ngoại động từ
làm say
in a fuddled state
say rượu
làm hoang mang, làm bối rối
nội động từ
uống quá chén, say túy lúy


/'fʌdl/

danh từ
sự quá chén, sự say rượu
to be on the fuddle say
sự hoang mang, sự bối rối

ngoại động từ
làm say
in a fuddled state say rượu
làm hoang mang, làm bối rối

nội động từ
uống luý tuý, uống quá chén; say

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fuddle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.