Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gate-meeting
gate-meeting
['geit,mi:tiη]
danh từ
cuộc họp có lấy tiền vào cửa


/'geit,mi:tiɳ/

danh từ
cuộc họp có lấy tiền vào cửa

Related search result for "gate-meeting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.