Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go-to-meeting
go-to-meeting
['goutə'mi:tiη]
tính từ
(đùa cợt) bảnh, diện, dùng để mặc ngày hội (quần áo)


/'goutə'mi:tiɳ/

tính từ
(đùa cợt) bảnh, diện, dùng để mặc ngày hội (quần áo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "go-to-meeting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.