Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gist
gist
[dʒist]
danh từ
lý do chính, nguyên nhân chính
thực chất, ý chính (của một vấn đề, câu chuyện...)


/dʤist/

danh từ
lý do chính, nguyên nhân chính
thực chất, ý chính (của một vấn đề, câu chuyện...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.