Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaud
gaud
[gɔ:d]
danh từ
đồ trang trí loè loẹt, đồ trang hoàng loè loẹt; đồ trang sức loè loẹt
(số nhiều) những dịp hội hè đình đám


/gɔ:d/

danh từ
đồ trang trí loè loẹt, đồ trang hoàng loè loẹt; đồ trang sức loè loẹt
(số nhiều) đình đám, hội hè

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gaud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.