Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
novelty

novelty
['nɔvəlti]
danh từ
tính mới, tính mới lạ, tính lạ thường
vật mới lạ, vật khác thường
(số nhiều) hàng mới (để trang sức, đồ ăn mặc, đồ trang trí nhà cửa)


/'nɔvəlti/

danh từ
tính mới, tính mới lạ, tính lạ thường
vật mới lạ, vật khác thường
(số nhiều) hàng mới (để trang sức, đồ ăn mặc, đồ trang trí nhà cửa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "novelty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.