Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hallow


/hə'lou

/

động từ

(như) halloo[hæ'lou]

ngoại động từ

thánh hoá, tôn kính như thần thánh; coi như là thiêng liêng

    hallowed ground đất thánh


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hallow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.