Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hazel
hazel
['heizl]
danh từ
(thực vật học) cây phỉ
gỗ phỉ; gậy bằng gỗ phỉ
màu nâu đỏ, màu nâu lục nhạt (mắt...)


/'heizl/

danh từ
(thực vật học) cây phỉ
gỗ phỉ; gậy bằng gỗ phỉ
màu nâu đỏ, màu nâu lục nhạt (mắt...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hazel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.