Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maybe

maybe


maybe

Maybe means perhaps or possibly.

['meibi:]
phó từ
có thể, có lẽ
Maybe he'll come, maybe he won't
Có thể anh ta sẽ đến, có thể không
maybe he will repent of his folly
có lẽ hắn sẽ ân hận về hành vi dại dột của hắn
Is that true? - Maybe, I'm not sure
Chuyện đó có đúng không? - Có lẽ vậy, tôi cũng không chắc
as soon as maybe
xem soon


/'meibi:/

phó từ
có thể, có lẽ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "maybe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.