Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perhaps

perhaps
[pə'hæps]
Cách viết khác:
praps
[præps]
phó từ
có thể, có lẽ
perhaps the weather will change this evening
có lẽ tối nay thời tiết sẽ thay đổi
perhaps it will, perhaps it won't
có thể có, có thể không


/pə'hæps, (Àthtục) præps/ (praps) /praps/

phó từ
có lẽ, có thể

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "perhaps"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.