Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plaice

plaice
[pleis]
danh từ, số nhiều plaice
(động vật học) cá bơn sao (cá dẹt có đốm hơi đỏ, dùng làm thức ăn)


/pleis/

danh từ
(động vật học) cá bơn sao

Related search result for "plaice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.