Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pelage
pelage
['pelidʒ]
danh từ
bộ da lông, bộ lông thú


/'pelidʤ/

danh từ
bộ da lông, bộ lông thú

Related search result for "pelage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.