Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plage
plage
[plɑ:ʒ]
danh từ
bãi biển (nơi tắm)


/plɑ:ʤ/

danh từ
bâi biển (nơi tắm)

Related search result for "plage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.