Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pelisse
pelisse
[pe'li:s]
danh từ
áo choàng bằng lông (của đàn bà)
áo có viền lông (của sĩ quan kỵ binh)


/pe'li:s/

danh từ
áo choàng bằng lông (của đàn bà)
áo có viền lông (của sĩ quan kỵ binh)

Related search result for "pelisse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.