Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyrope
pyrope
['pairoup]
danh từ
(khoáng chất) Pirop, đá hoàng lựu


/'pairoup/

danh từ
(khoáng chất) Pirop

Related search result for "pyrope"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.