Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prep
prep
[prep]
danh từ
(thông tục) bài chuẩn bị, bài tập ở nhà; sự chuẩn bị bài; thời gian chuẩn bị bài (nhất là ở các trường tư nội trú) (như) preparation
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) học sinh ở trường dự bị


/prep/

danh từ
(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) sự soạn bài; bài soạn
trường dự bị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.