Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spread

spread
[spred]
danh từ
sự trải ra, sự căng ra, sự giăng ra
khoảng rộng, bề rộng, dải rộng; sải cánh (của chim...)
the spread of a bird's wings
sải cánh của chim
khoảng rộng (về không gian, thời gian)
a spread of 100 years
một khoảng thời gian 100 năm
sự phổ biến; sự truyền bá (giáo dục, tư tưởng...)
the spread of disease
sự lan truyền bệnh tật
the spread of education
sự phổ cập giáo dục
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hai trang báo liền mặt (in một bức ảnh, một bài quảng cáo...); ảnh in suốt trang báo, dòng chữ chạy dài suốt trang báo
(thông tục) bữa tiệc linh đình, bữa ăn thịnh soạn
(thương nghiệp) lãi sản xuất (mức chênh nhau giữa giá thành và giá bán)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chất phết lên bánh (bơ, mứt...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phô trương, sự huênh hoang
(trong từ ghép) vật trải lên (khăn trải bàn, giừơng...); sự phình ra, sự sổ ra (của cơ thể)
middle-age spread
sự sổ người ra khi đến tuổi trung niên
ngoại động từ spread
trải, căng, giăng ra, bày ra
to spread a cloth over a table
trải khăn lên bàn
to spread a banner
giương cờ, giương biểu ngữ
rải, truyền bá
to spread a rumour
truyền một tin đồn
kéo dài thời gian (trả tiền...)
to spread the payments on the loan over eighteen months
kéo dài thời gian trả tiền cho vay trong 18 tháng
bày (bàn ăn), bày (thức ăn) lên bàn
phết
to spread butter on a slice of bread
phết bơ lên một lát bánh mì
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đập bẹt (đầu đinh...)
to spread oneself
(từ lóng) ba hoa, huênh hoang, chưng trổ
nội động từ
trải ra, căng ra
the field spreads out before us
cánh đồng trải dài ra trước mặt chúng tôi
truyền đi, lan đi, bay đi
news spread everywhere
tin truyền đi khắp nơi
fire spreads
lửa cháy lan
tản ra
the birds flew up and spread
chim bay lên rồi tản ra
to spread oneself thin
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ôm đồm nhiều việc quá cùng một lúcsự phổ biến; chiều rộng
s. of a matrix chiều rộng của một ma trận

/spred/

danh từ
sự trải ra, sự căng ra, sự giăng ra
sự truyền bá (giáo dục, tư tưởng...)
sải cánh (của chim...)
chiều rộng, khoảng rộng
sự sổ ra (của thân thể)
middle-age spread sự sổ người ra khi đến tuổi trung niên
khăn trải (giường, bàn...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hai trang báo liền mặt (in một bức ảnh, một bài quảng cáo...); ảnh in suốt trang báo, dòng chữ chạy dài suốt trang báo
(thông tục) bữa tiệc linh đình, bữa ăn thịnh soạn
(thương nghiệp) lãi sản xuất (mức chênh nhau giữa giá thành và giá bán)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chất phết lên bánh (bơ, mứt...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phô trương, sự huênh hoang

ngoại động từ spread
trải, căng, giăng ra, bày ra
to spread a cloth over a table trải khăn lên bàn
to spread a banner giương cờ, giương biểu ngữ
rải, truyền bá
to spread a rumour truyền một tin đồn
kéo dài thời gian (trả tiền...)
to spread the payments on the loan over eighteen months kéo dài thời gian trả tiền cho vay trong 18 tháng
bày (bàn ăn), bày (thức ăn) lên bàn
phết
to spread butter on a slice of bread phết bơ lên một lát bánh mì
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đập bẹt (đầu đinh...)
to spread oneself (từ lóng) ba hoa, huênh hoang, chưng trổ

nội động từ
trải ra, căng ra
the field spreads out before us cánh đồng trải dài ra trước mặt chúng tôi
truyền đi, lan đi, bay đi
news spread everywhere tin truyền đi khắp nơi
fire spreads lửa cháy lan
tản ra
the birds flew up and spread chim bay lên rồi tản ra !to spread oneself thin
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ôm đồm nhiều việc quá cùng một lúc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.