Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teredo
teredo
[te'ri:dou]
danh từ, số nhiều teredos, teredines
(động vật học) con hà


/te'ri:dou/

danh từ, số nhiều teredos
(động vật học) con hà

Related search result for "teredo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.