Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tetrad
tetrad
['teræd]
danh từ
bộ bốn, nhóm bốn
(hoá học) nguyên tố hoá trị bốn


/'teræd/

danh từ
bộ bốn
(hoá học) nguyên tố hoá trị bốn

Related search result for "tetrad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.