Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thready
thready
['θredi]
tính từ
nhỏ như sợi chỉ
có lắm sợi


/'θredi/

tính từ
nhỏ như sợi chỉ
có lắm sợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thready"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.