Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cạy cửaverb
to force open a door

[cạy cửa]
to pry open the doorGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.