Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
healer
healer
['hi:lə]
danh từ
người chữa bệnh
time is a great healer
thời gian chữa khỏi được mọi vết thương


/'hi:lə/

danh từ
người chữa bệnh
time is a great healer thời gian chữa khỏi được mọi vết thương

Related search result for "healer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.