Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
holler
holler
['hɔlə]
danh từ
người la, người hò


/'hɔlə/

danh từ
người la, người hò

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "holler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.