Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ice-pick
ice-pick
['ais'pik]
danh từ
rìu phá băng
dụng cụ đập vụn nước đá


/'aispik/

danh từ
rìu phá băng
dụng cụ đập vụn nước đá

Related search result for "ice-pick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.